ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ณ สพม.17 และแจกเจ้าหน้าที่นำไปแจกตามสถานที่สาธารณะ,ตลาดสด และอื่นๆ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
59170
-
    รวมการแจกจ่าย  
59170