ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
2 โรงแรมเอสเอฟขอนแก่น 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
3 ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง,ที่ดินอำเภอบ้านฝาง,สรรพากรอำเภอบ้านฝาง, ปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง และประชาชนที่มาติดต่อราชการที่อำเภอบ้านฝาง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2308
5 ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
6 ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
7 ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนและผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7487
8 ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5828
9 ในงานบุญทอดกฐินที่วัดต่าง ๆ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
10 วัด โรงเรียนในสังกัด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6500
11 วัด โรงเรียนในสังกัด 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30000
12 วัด, ตลาด, ร.ร.ในสังกัด 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
16119
-
13 ร.ร.ในสังกัด, โรงพยาบาล 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5986
-
14 วัด โรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4358
-
15 หัวหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าภาคอีสาน 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
16 วัด, ตลาด, ร.ร.ในสังกัด 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
10100
-
    รวมการแจกจ่าย  
100836