ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
3 ตลาดวังโพธิ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
324
4 หมู่บ้านท่าดินแดง ตำบลปรังเผล 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
5 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
170
-
6 โรงเรียนหลุงกัง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
125
7 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
-
8 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
909
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
90
-
10 โรงเรียนเพียงหลวง๓(บ้านเหมืองแร่อีต่อง) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
11 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
12 โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
378
13 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
-
14 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
154
-
    รวมการแจกจ่าย  
5099