ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 หมุู่บ้านเสาหงส์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
4 ตลาดวัดเลาขวัญ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 ตลาดนัดทุ่งมะสัง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
6 วัดหนองใหญ่ อ.เลาขวัญ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
7 วัดหนองนกแก้ว 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
8 หมู่บ้านหนองนกแก้ว 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
9 หมู่บ้านและชุมชนบ้านหลังเขา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
10 วัดใหม่เจริญสุข 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
11 บ้านเขานางสางหัว 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
12 บ้านไร่เจริญ/บ้านไร่ใหม่/บ้านไร่พัฒนา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
13 บ้านพุพรหม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
14 บ้านเขานางสางหัว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
15 ชุมชนบ้านเขามุสิ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
16 บ้านเขาสิงโต/ตลาดนัดในหมู่บ้าน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
689
17 ตลาดสมเด็จเจริญ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
18 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
19 บ้านหนองโพธิ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
20 บ้านหลุมรัง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
21 วัดบะลังกา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
22 หมู่3 น้ำลาดใต้, หมู่8 ชัฏดงพลับ, หมู่่14 น้ำลาดเหนือ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
23 ศาลาประชาคมบ้านหนองไก่เหลือง/หมู่บ้าน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
24 ตลาดนัดหนองย่างช้าง/ตลาดเทศบาล 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
789
25 ชุมชนบ้านหนองตาก้าย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
289
26 วัดเขาแหลม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
27 ชุมชุนบ้านทุ่งโป่ง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
    รวมการแจกจ่าย  
14440