ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 อำเภอเมืองเลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
2 อำเภอเมืองเลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
3 3000 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
4 โรงพยาบาลปากชม ,ตลาดสดเทศบาลปากชม,ชุมชนปากชม,ที่ว่าการอำเภอปากชม ชุมชนหมู่ 1,2,1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
830
-
5 ตลาดไนท์ หนองบัวลำภู,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
6 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
7 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย และมูลนิธิชัยพัฒนา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2720
8 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
9 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช,โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ,ตลาดนัดหน้าที่ว่าการอำเภอนาวัง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
10 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
11 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
12 ตลาดนัดบ้านวังหินซา ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
13 ศาลากลางจังหวัดเลย , สพม.19 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2789
-
14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร - ตลาดนัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2700
15 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาและตลาดนัดวันศุกร์ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
16 อำเภอภูหลวง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7000
17 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
18 สพม.19 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
    รวมการแจกจ่าย  
37388