ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดคลองถม อ.วังสะพุง อ.หนองหิน อ.เอราวัณ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20000
2 สพป.ลย.2 , ตลาดสด , ชุมชน , ในเขตพื้นที่บริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180000
-
    รวมการแจกจ่าย  
200000