ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 งานบุญกฐินของหมู่บ้าน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 อำเภอด่านซ้าย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
3 สพป.เลย เขต 3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
4 ประชาชน ในหมู่บ้านและวัดบ้านหนองผือ ,วัดบ้านห้วยน้ำมี ,วัดบ้านห้วยปลาฝา 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
    รวมการแจกจ่าย  
1500