ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
95
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
59
-
3 ถนนวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ลำปาง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
4 สพม.35 ผู้มาติดต่อราชการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
180
5 ห้องประดู่ทอง สำหรับผู้ที่มาส่งผอ.เขต35 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
6 ศาลากลางจังหวัดลำปาง งานต้นไม้เพื่อพ่อ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1270
7 ลานห้าแยกหอนาฬิกา ข่วงนครลำปาง \"งานกอดรูปพ่อไว้แนบใจฯ\" 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1301
    รวมการแจกจ่าย  
4605