ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ลำพูน เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
309
-
2 สพป.ลำพูน เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1270
-
    รวมการแจกจ่าย  
1579