ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เทศบาลมุกดาหาร 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพป.มุกดาหาร ศูนย์ราชการ วัดภูมโนภิรมย์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
    รวมการแจกจ่าย  
1700