ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 บ้านผาเยอ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
3 บ้านแม่เตี๋ย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
4 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
5 สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
6 ตลาดนัดวันศูกร์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
7 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
8 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
-
9 บ้านกองแปใต้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
-
10 บ้านแม่สะลาบ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
11 บ้านแม่ต้อบใต้ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
-
12 บ้านป่าหมาก 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
13 บ้านแม่สะแมง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
14 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
15 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
-
16 บ้านแม่แลบ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
17 บ้านแม่ต้อบเหนือ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
18 บ้านแม่กะไน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
19 บ้านแม่อุมพาย 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
20 ตำบลป่าแป๋ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
21 บ้านแม่ลาผาไหว 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
22 บ้านห้วยกระต่าย 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
23 ตำบลแม่เหาะ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
24 ตลาดนัดวันพุธ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
25 ลานโพธิ์วัดจอมแจ้ง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
26 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
27 ตลาดนัดวันศุกร์ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
28 ตำบลห้วยหอม 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
29 ตำบลห้วยหอม 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
30 บ้านห้วยปลากั้ง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
31 อำเภอแม่สะเรียง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
32 บ้านแม่ปาง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
33 บ้านแม่เงา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
34 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
35 บ้านศรีมูลเมือง 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89
-
36 บ้านแม่หาด 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
37 หัวแม่โถ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
38 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
39 บ้านทะโลงเหนือ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
40 บ้านแม่สวรรค์หลวง 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการแจกจ่าย  
11199