ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.น่าน เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
670
-
2 สพป.น่าน เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
3 สพป.น่าน เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
4 สพป.น่าน เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
5 สพป.น่าน เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
85
-
6 สพป.น่าน เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
162
-
7 สพป.น่าน เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
210
-
8 สพป.น่าน เขต 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
125
-
9 สพป.น่าน เขต 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30
-
10 สพป.น่าน เขต 1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
172
-
11 สพป.น่าน เขต 1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
-
12 สพป.น่าน เขต 1 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
55
-
13 สพป.น่าน เขต 1 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
177
-
14 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
-
15 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
16 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
17 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
18 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
19 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
20 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
21 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
22 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
420
-
23 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
24 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
25 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
26 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
27 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
28 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
650
-
29 สพป.น่าน เขต 1 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
30 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
31 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
480
-
32 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
33 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
-
34 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
-
35 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
36 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
37 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
38 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
39 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
40 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
41 สพป.น่าน 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
    รวมการแจกจ่าย  
17176