ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.น่าน เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 หมู่บ้านใน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
3 หมู่บ้านเขตโรงเรียนบ้านส้าน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
4 สพป.น่าน เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 หมู่บ้านเขตโรงเรียนบ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
6 เขตโรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
7 เขตโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
862
8 สพป.น่าน เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
9 สพป.น่าน เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
420
-
10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
11 หมู่บ้านใน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
12 หมู่บ้านใน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
13 หมู่บ้านใน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1700
    รวมการแจกจ่าย  
11262