ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นนทบุรี เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
2 สนามหลวง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
    รวมการแจกจ่าย  
799