ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดบางใหญ่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 หน้าสำนักงานเขตพื้นที่ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 หน้าสถานีตำรวจบางใหญ่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
4 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
5 หมู่บ้านมิตรประชา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
6 ตลาดบางใหญ่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
7 ตลาดบางใหญ่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
    รวมการแจกจ่าย  
2499