ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นภ.2 ,ตลาด/ชุมชน ,แจกให้นักเรียนเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3
-
2 สพป.นภ.2 ,ตลาด/ชุมชน ,แจกให้นักเรียนเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
3 สพป.นภ.2 ,ตลาด/ชุมชน ,แจกให้นักเรียนเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1336
-
4 สพป.นภ.2 ,ตลาด/ชุมชน ,แจกให้นักเรียนเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
137
-
    รวมการแจกจ่าย  
4476