ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ศาลากิจกรรมหมู่บ้าน บ้านพวก จังหวัดหนองคาย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
259
2 สถานนีรถไฟจังหวัดหนองคาย และด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
3 ชุมชนโน่นสง่า อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
4 สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย และตลาดวัดธาตุจังหวัดหนองคาย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3890
6 บ้านเมืองหมีน้อย ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
7 วัดสุวรรณสาวัน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
8 ตลาดสดแจ้งสว่าง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4100
9 หมู่ที่ 3 บ้านโคกป่าฝาง หมู่ที่ 6 บ้านไก่แก้ว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
10 วัดสิริวาลุกาลัย (วัดประจำหมู่บ้าน)และตลาดนัดชุมชน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
11 รร.บ้านนากอ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
12 วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
13 ชุมชนบ้านพร้าวเหนือ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
14 โรงเรียนบ้านหนองนาง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
15 วัดบ้านสะเงียว หมู่ที่2 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
16 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
17 โรงเรียนบ้านนาโพธ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
18 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1198
19 ชุมชนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
225
20 หมู่บ้านหนองปลาปาก และบ้านจำปาทอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2999
22 บ้านโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
110
23 วัดพระพุทธบาทเวินกุ่ม อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
24 บ้านเมืองหมีใหญ่ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
25 โรงเรียน หมู่บ้าน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
26 หมู่บ้านเที และหมู่บ้านดอนขม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
27 ชุมชนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
28 โรงเรียนบ้านเสียว 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
29 ชุมชนบ้านหนองบ่อ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
30 วัดโพธิ์ชัย และตลาดวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
11880
31 ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
8730
32 ตลาดสดแจ้งสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5014
33 โรงเรียนบ้านเมืองบาง หมู่บ้านบ้านเมืองบาง บ้านเดื่อ บ้านภู่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2560
1500
    รวมการแจกจ่าย  
54172