ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตพื้นที่บริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89816
-
    รวมการแจกจ่าย  
89816