ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครราชสีมา เขต 5 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด และ สพป.นครราชสีมา เขต 5 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
3 สพป.นครราชสีมา เขต 5 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
4 สพป.นครราชสีมา เขต 5 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
5 สพป.นครราชสีมา เขต 5 และเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2300
-
6 สพป.นครราชสีมา เขต 5 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
7 วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นม และ สพป.นครราชสีมา เขต 5 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
8 สพป.นครราชสีมา เขต 5 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
9 สพป.นครราชสีมา เขต 5 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
10 สพป.นม.5 (1-8 พ.ย.59) 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
11 สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด (1 พ.ย.-26ธ.ค.59) 27 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
23440
    รวมการแจกจ่าย  
29170