ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครพนม 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1373
-
    รวมการแจกจ่าย  
1373