ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพม.22 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 ถนนคนเดิน,หมู่บ้าน,ชุมชน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8200
3 วัด,ชุมชน,ตลาด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
4 ร.ร.ในสังกัด สพม.22 (ได้รับบริจาคริบบิ้น) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
5 วัดป่าสามัคคี 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการแจกจ่าย  
29000