ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 พระราชวังสนามจันทร์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 ร.ร.วัดลำเหย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
3 รร.วัดโพธิ์งาม/รร.การบิน (ศูนย์ฟื้นฟู) / ต.กระตีบ/รร.วัดท่าเสา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4400
4 พระวัดดอนทรายและประชาชน ม.9 บ้านดอนทราย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
5 ชุมชนกระตีบ /ชุนชนสองพี่น้อง/ผู้ปกครอง รร.ประถมฐานบินกำแพงแสน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
6 สพป.นครปฐม เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
215
-
7 ประชาชนในเขต วก.บางแก้วฟ้า/ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
54000
-
8 ประชาชนในเขตโรงเรียนวัดม่วงตารศ/โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
9 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
10 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
11 สพป.นครปฐม เขต 1 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
12 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด โรงเรียนวัดดอนยายหอม โรงเรียนวัดนิยมธรรม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
13 องค์พระปฐมเจดีย์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
14 ตลาดนครปฐม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
15 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม/วัดพระปฐมเจีดย์/ห้างสรรพสินค้า 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12000
-
16 สพป.นครปฐม เขต 1/โรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2750
-
17 องค์พระปฐมเจดีย์/สพป.นครปฐม เขต 1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
18 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม/โรงเรียนวัดกำแพงแสน/โรงเรียนวัดสุขวราราม/โรงเรียนวัดสามง่าม/โรงเรียนวัดธรรมศาลา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
19 ชุมชนข้างวัดไผ่ล้อม/ตลอดนครปฐม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
20 สพป.นครปฐม เขต 1 (ผู้มาติดต่อราชการ) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
21 โรงเรียนวัดสุขวราราม/โรงเรียนวัดกำแพงแสน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
22 องค์พระปฐมเจดีย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2600
-
23 โรงเรียนวัดวังเย็น 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35
-
24 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดแหลมมะเกลือ บ้านหนองพงนก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
-
25 องค์พระปฐมเจดีย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
26 สนามหลวง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
27 โรงเรียนวัดหุบรัก /โรงเรียนบ้านมาบแค 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
-
28 โรงเรียนวัดบางแขม / โรงเรียนวัดห้วยผักชี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
29 โรงเรียนวัดหว้าเอน โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
30 สพป.นครปฐม เขต 1 (ผู้มาติดต่อราชการ) 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
31 สนามหลวง 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
    รวมการแจกจ่าย  
99550