ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดนัดคลองถม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
2 วัดศรีสุธรรมมาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
3 วัดห่วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
4 สพป.นครสวรรค์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
83
-
5 ตลาดบ่อนไก่ จ.นครสวรรค์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
6 สพป นครสวรรค์ เขต 2 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
7 วัดศรีสุธรรมมาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และบุคคลทั่วไป 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
265
-
8 ณ วัดสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
9 สพป นครสวรรค์ เขต 2 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
10 สพป นครสวรรค์ เขต 2 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
11 ตลาด 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
12 สพป นครสวรรค์ เขต 2 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการแจกจ่าย  
3398