ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นราธิวาส เขต 1+ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
    รวมการแจกจ่าย  
10000