ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 วัดสหธรรมมิกการาม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
60
-
2 200 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
-
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
-
4 บริษัทชัยรัชการ เพชรบุุรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
5 ร้านค้าชุมชนข้าง สพป.เพชรบุรี เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
6 ชุมชนโรงเรียนวัดวังบัว ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
-
7 ชุมชนบ้่านเขากรุปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
70
-
8 ชุมชนบ้านนายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
9 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
60
10 โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
240
11 โรงเรียนวัดม่วงงาม อ.บ้านลาด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
80
12 บริษัทแคนคอม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
13 ร้านค้าชุมชนข้าง สพป.เพชรบุรี เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
14 สพป.เพชรบุรี เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2
    รวมการแจกจ่าย  
992