ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.พิจิตร เขต 1, วัดหนองถ้ำ, วัดกรดงาม, วัดคลองโนน,วัดหนองโสน,วัดบึงบัว, ศาลากลางจังหวัดพิจิตร และตามตามหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3518
-
2 สพป.พิจิตร เขต 1 , วัด และหมู่บ้านในเพื้นที่พิจิตร เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2015
-
3 สพป.พิจิตร เขต 1 , วัด และหมู่บ้านในเพื้นที่พิจิตร เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1510
-
4 วัด, หมู่บ้าน, อบต. ในพื้นที่พิจิตร เขต 1 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9754
-
5 สพป.พิจิตร เขต 1 , วัด และหมู่บ้านในเพื้นที่พิจิตร เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6613
-
    รวมการแจกจ่าย  
23410