ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
2 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
4 โรงเรียนบ้านหินกอง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
6 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
7 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
8 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
9 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
10 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
192
11 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
12 โรงเรียนบ้านไร่ใน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
13 โรงเรียนประชารังสรรค์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
14 โรงเรียนบ้านวังยาว 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
15 โรงเรียนบ้านหนองหิน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
16 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
60
17 โรงเรียนบ้านดอนทอง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
18 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
19 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันะธ์(สละชีพ) 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
20 โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
21 บ้านหนองมะค่า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
22 โรงเรียนบ้านชะม่วง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
23 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
24 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1400
25 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
26 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
27 โรงเรียนห้วยยางมิตรภาพที่ 35 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
28 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
29 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
30 โรงเรียนวัดดอนยาง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
31 โรงเรียนบ้านดอนทราย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
32 บ้านช้างเผือก 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
33 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
34 ตลาดคลองวาฬ, สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10500
35 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1415
36 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
249
37 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
680
38 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
410
39 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
40 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
589
41 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
42 โรงเรียนบ้านสีดางาม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
43 โรงเรียนวัดนาล้อม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
44 โรงเรียนวัดหนองหอย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
45 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
46 โรงเรียนบ้านบางเบิด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
47 โรงเรียนบ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
48 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
49 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
50 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ประจวบคีรีขันธ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
51 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
52 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
53 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
54 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
55 โรงเรียนบ้านบึง อ.เมือง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
56 โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
57 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
58 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
59 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
289
60 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
61 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
62 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
63 โรงเรียนบ้านยุบพริก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
64 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
65 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
66 โรงเรียนวังมะเดื่อ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
67 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
68 โรงเรียนบางสะพาน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
    รวมการแจกจ่าย  
46758