ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ภูเก็ต 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 ในเขตอำเภอถลางและชุมชนใกล้เคียง และงานทอดกฐิน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
3 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอถลางและอำเภอกะทู้ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
44500
-
4 ในเขตอำเภอกะทู้ ณ เทสโก้โลตัสสาขากะทู้ ธนาคาร ห้างร้าน ตลาดสี่กอ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
5 ชุมชนใกล้เคียง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
6 ในเขตอำเภอกะทู้ ชุมชนใกล้เคียง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
7 ในเขตอำเภอถลางและชุมชนใกล้เคียง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
8 ในเขตตำบลฉลองและชุมชนใกล้เคียง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
9 ในเขตอำเภอถลางและชุมชนใกล้เคียง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
10 ในเขตอำเภอถลางและชุมชนใกล้เคียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
11 ในเขตอำเภอกะทู้ ชุมชนใกล้เคียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
12 ในเขตอำเภอเมืองและชุมชนใกล้เคียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
13 งานทอดกฐิน ณ วัดเมืองใหม่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
14 ในเขตอำเภอเมือง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
15 ในเขตตำบลราไวย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
16 ในเขตตำบลรัษฏา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
17 ในเขตตำบลฉลองและชุมชนใกล้เคียง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
18 ในเขตตำบลวิชิต 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
19 ในเขตตำบลป่าคลอก 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
20 ในรเขตตำบลศรีสุนทร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
21 ตำบลเทพกระษัตรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
22 ในเขตตำบลไม้ขาว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
23 ในเขตตำบลเชิงทะเล 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
24 ในเขตเทศบาลป่าตอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
    รวมการแจกจ่าย  
101000