ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 ร้านค้าใกล้ สพม.7 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
3 ตลากใกล้ รร.คลองหาดพิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1099
-
4 เขตบริการและเขตใกล้เคียง รร.เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 ประชาชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
6 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
7 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
8 ้เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
9 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
10 ประชาชนเขตใกล้เคียง รร.เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
11 หมู่บ้านตามเขตบริการโรงเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
12 เขตบริการและเขตใกล้เคียง รร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
13 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
14 เขตบริการและเขตใกล้เคียง รร.วังตะเคียนวิทยาคม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
15 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
16 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1999
-
17 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
18 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
19 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
-
20 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
21 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
-
22 เขตบริการประชาชนใกล้เคียงและนักเรียน 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
23 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1639
-
24 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2400
-
25 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
26 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
27 รพ.ประจันตคาม 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2164
-
28 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1600
-
29 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6500
-
30 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
-
31 เขตบริการประชาชนใกล้เคียง 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
699
-
    รวมการแจกจ่าย  
36279