ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
3 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
4 โรงเรียนวัดนาบุญ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
5 โรงเรียนวัดพืชอุดม และชุมชน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
6 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
7 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
8 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
9 ร.ร.วัดลาดสนุ่น 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
10 โรงเรียนวัดโปรยฝน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
11 โรงเรียนกลางคลองสิบ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
12 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
270
    รวมการแจกจ่าย  
11530