ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2650
2 ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2600
-
3 ตลาดนัดอำเภอเมืองปทุมธานี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
4 ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
158
6 ตลาดชุมชนวัดทองสะอาด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
7 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และตลาดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
8 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
9 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
11 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมนำโบว์ไปมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
12 ตลาดนัดหน้าวัดเจดีย์หอย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
13 วัดลำมหาเมฆ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
15 โรเรียนสองคอนวิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
16 ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
17 โรงเรียนธัญบุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2400
18 ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
19 ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
291
20 โรงเรียนดอนพุดวิทยา และอำเภอดอนพุด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
310
21 โรงเรียนดอนพุดวิทยา และอำเภอดอนพุด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
310
22 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมแจกโบว์ให้กับนักเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
-
23 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมแจกโบว์ให้กับครูและบุคลากร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
24 โรงเรียนปทุมวิไล 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2400
-
25 ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
26 ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
27 ที่ว่าการอำเภอวังม่วง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
28 อำเภอวิหารแดง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2848
29 ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา เซียร์รังสิต 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
30 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
31 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
32 สนามหลวง 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
33 วัดบุญบางสิงห์ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
34 สนามหลวง กรุงเทพมหานคร 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
35 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
229
-
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แจกที่สนามหลวง 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
-
37 ผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี (ชุมชน) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
587
39 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย จังหวัดปทุมธานี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
40 ที่ว่าการอำเภอสามโคก จังวัดปทุมธานี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
41 ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
42 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
43 ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
44 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
45 สภ.ลำลูกกา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
46 ที่ว่าการอำเภอลำลุกกา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
47 โรงพยาบาลลำลูกกา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
48 เทศบาลตำบลลำลูกกา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
50 อำเภอเมืองปทุมธานี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
950
-
    รวมการแจกจ่าย  
59383