ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 จังหวัดปัตตานี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
26824
-
    รวมการแจกจ่าย  
26824