ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตบริการ สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
2 เขตบริการ สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.ยะรัง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
3 เขตบริการ สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.มายอ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
4 เขตบริการ สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.แม่ลาน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการแจกจ่าย  
1200