ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 (ภาคเช้า) ชุมชนบ้านทุ่งคล้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
2 (ภาคบ่าย) บ้านเตราะปลิง ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
3 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตำบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
    รวมการแจกจ่าย  
1200