ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ราชบุรี เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
2 วัดในเขตอำเภอโพธาราม จำนวน12 วัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25500
-
3 ชุมชนและวัดต่าง ๆ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10500
-
    รวมการแจกจ่าย  
36150