ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ร้อยเอ็ด 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
2 บ้านดงกลาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
3 วัดบ้านท่าม่วง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
4 บ้านอุ่มเม่า 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
5 โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
6 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
7 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
    รวมการแจกจ่าย  
3700