ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.รย.2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
2 ปั็มน้ำมันหน้า สพป.รย.2และ สพป.รย.2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
3 บ้านตากาแฟ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4569
-
4 โรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3767
-
5 โรงเรียนในสังกัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4276
-
6 ร้านกาแฟอเมซอน, ร้านก๋วยเตี๋ยว, โรงเรียนในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
545
-
    รวมการแจกจ่าย  
13507