ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สถานีขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ในพื้นที่ให้บริการของโรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
69500
2 ในพื้นที่ให้บริการของโรงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
41700
3 อนุเสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ประชาชนร่วมงานไว้อาลัย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
4 ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
22800
5 ถนนขุนสรรค์ โต้รุ่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการแจกจ่าย  
141000