ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ค่ายลูกเสือรัตรสาร อ.เมืองฯ จ.สงขลา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
3 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน /แจกท่ชุมชนนบ้านด่าน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
4 โรงเรียนวัดทำนบตางหน แจกผู้ปกครองที่โรงเรียน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
180
-
5 โรงเรียนวัดผักกูด / แจกงานทอดกฐิน วัดหัววัง อ.ระโนด จ.สงขลา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
6 โรงเรียนวัดควนจง แจกงานทอดกฐิน สำนักสงฆ์วังมะพร้าว อ.นาหม่อม จ.สงขลา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
110
8 งานทอดกฐิน วัดป่าขาด อ.สิงหนคร (ร.ร.วัดป่าขาด) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
9 โรงเรียนวัดแม่เปียะ แจกผู้ปกครอง/ประชาชน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
10 ที่ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.วัดแช่มอุทิศ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
11 งานทอดกฐินวัดบางเขียด (ร.ร.วัดบางเขียด) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
12 โรงเรียนวัดหนองหอย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
-
13 เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (ร.ร.ชุมชนบ้านด่าน) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
14 โรงเรียนวัดหน้าเมือง แจกผู้ปกครอง/ประชาชน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
89
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
16 โรงเรียนบ้านชะแม แจกผู้ปกครอง/ชุมชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
17 โรงเรียนวัดแม่เปียะ แจกผู้ปกครอง/ประชาชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
18 โรงเรียนวัดกลาง มอบ นายก อบต.กระดังงา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
19 โรงเรียนวัดพังยาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
20 โรงเรียนวัดพังตรี แจกผู้ปกครองนักเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
21 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
22 โรงเรียนวัดจาก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
420
23 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
24 โรงเรียนวัดมหาการ แจกผู้ปกครอง/ชุมชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
249
25 โรงเรียนวัดมะขามคลาน แจกผู้ปกครอง / ชุมชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
26 โรงเรียนเปรมศรัทธา แจกผู้ปกครอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
-
27 โรงเรียนวัดห้วยพุด แจกผู้ปกครอง / ชุมชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
28 โรงเรียนวัดคูวา แจกนักเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
87
29 โรงเรียนวัดประดู่หอม แจกผู้ปกครอง / ชุมชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
30 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง แจกผู้ปกครอง / ชุมชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
530
31 โรงเรียนบ้านเขาแดง แจกผู้ปกครอง 380 แจกประชาชนตลาดบ้านเล อ.สิงหนคร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1180
32 โรงเรียนวัดป่าขาด / แจกผู้ปกครอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
33 โรงเรียนวัดอ่างทอง แจกในชุมชนอ่างทอง/คลองโหนด ต.ทุ่งหวัง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
410
34 ผู้ปกครอง/ชุมชน/โรงเรียนวัดหน้าเมือง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
420
35 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ/แจกที่ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ณ โรงเรียนบีพีสมิหลาบีช 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
36 ผู้ปกครองโรงเรียนวัดบางเขียด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
289
37 ผู้ปกครองโรงเรียนวัดจันทน์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
38 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนบ้านขี้นาก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
39 ผู้ปกครอง/ชุมชนโรงเรียนวัดแหลมวัง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
40 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนบ้านแหลมจาก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
41 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดคูขุด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
42 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
43 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดประตูเขียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
720
-
44 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
209
45 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
164
46 ผู้ปกครอง/อสม.คลองแดน/ชุมชน โรงเรียนวัดบางหรอด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
47 ผู้ปกครอง/ชุมชน ตลาดน้ำคลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะ์ 11 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
48 ตลาดนัดบ่อใหม่ อ.สทิงพระ / โรงเรียนบ้านชะแม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
49 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดวาส 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
50 ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
51 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดชะแล้ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1050
52 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
53 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
54 โรงเรียนวัดเขาแดง / ผู้ปกครอง/ชุมชน / ท่าแพขนานยนต์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
55 ที่ประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ (สพป.สงขลา เขต 1) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
56 ที่ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 / แจกนักเรียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
58 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดประตูไชย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
580
59 ผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
60 หมู่บ้าน / โรงเรียนห้วยลาด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
61 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
62 งานกฐินวัดโลกา / โรงเรียนวัดโลกา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
63 ผู้ปกครอง/ชุมชน/ตลาดหน้าโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1820
-
64 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญรรม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
370
65 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดตาหลวงคง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
640
66 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดศรีไขย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
-
67 งานกฐินพระราชทานวัดธรรมโฆษณ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
68 ผู้ปกครอง/ชุมชน โรงเรียนวัดคูขุด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
69 ชุมชน/โรงเรียนวัดพังยาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
70 ชุมชน/โรงเรียนวัดกลาง/พิธีถวายความอาลัยฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
71 โรงเรียนวัดประดู่/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ชุมชน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
72 ศพด.คลองหรัง/โรงเรียนวัดแม่เปียะ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
73 ที่ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
770
74 ที่ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.ชุมชนวัดสามบ่อ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
75 โรงเรียนวัดกาหรำ / ผู้ปกครอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
76 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) / ตลาดน้ำคลองแดน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
77 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ / ผู้ปกครอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1250
78 โรงเรียนวัดป่าขวาง / ผู้ปกครอง,ชุมชน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
530
79 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด / ผู้ปกครองนักเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
80 ชุมชน/ที่ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดท่าหิน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
760
81 โรงเรียนวัดเลียบ / แจกผู้ปกครอง, ชุมชน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
82 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ แจกผู้ปกครอง/ชุมชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
83 โรงเรียนวัดทำนบ แจกในที่ประชุมผู้ปกครอง และที่โรงงานซีเวล 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
770
84 โรงเรียนวัดคูวา / งานทอดกฐินวัดคูวา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
568
85 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ / ที่ประชุมผู้ปกครอง 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
86 โรงเรียนวัดผักกูด-หัววัง / งานทอดกฐินวัดผักกูด 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
87 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา / งานทอดกฐินวัดเปรมศรัทธา 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
401
88 โรงเรียนอนุบาลสงขลา แจกผู้ปกครอง แจกประชาชนที่ตลาดนัดรถไฟ และคิวแท๊กซี่สงขลาหาดใหญ่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1952
89 โรงเรียนวัดบางเขียด / ที่ประชุมผู้ปกครอง 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
141
90 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ / งานทอดกฐินวัดสว่างอารมณ์ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
91 โรงเรียนบ้านรัดปูน / ผู้ปกครอง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
92 โรงเรียนดวัดกลาง แจกที่ตลาดนัดวัดกลาง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
93 โรงเรียนวัดหัวเค็ด / ที่ประชุมผู้ปกครอง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
110
94 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ / แจกที่ประชุมผู้ปกครอง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
95 โรงเรียนวัดตาหลวงคง / แจกผู้ปกครอง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
96 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ / แจกที่ประชุมผู้ปกครอง และแจกชุมชน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1099
97 โรงเรียนบ้านต้นปริง / แจกที่ประชุมผู้ปกครอง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
98 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน / ตลาดริมเลสาบ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
99 โรงเรียนบ้านด่าน แจกประชาชนในชุมชน/เขตบริการ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
385
100 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส แจกผู้ปกครอง / ประชาชนทั่วไปในเขตบริการ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
890
101 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) / ตลาดระโนด, หน่วยงานราชการ, สภ.ระโนด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
102 โรงเรียนบ้านชะแม แจกในกิจกรรมถวามความอาลัยที่โรงเรียน 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
103 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
69
104 โรงเรียนในเมือง / แจกผู้ปกครอง และให้ นร.แจกในชุมชนใกล้บ้านนักเรียน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
105 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน / แจกที่ตลาดริมเลสาบ และแจกผู้ปกครอง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1390
106 โรงเรียนวัดประตูเขียน แจกผู้ปกครองที่โรงเรียน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
107 โรงเรียนวัดสีหยัง แจกผู้ปกครอง และแจกประชาชนที่ตลาดนัดวัดสีหยัง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
439
108 โรงเรียนวัดแหล่มบ่อท่อ แจกชุมชน ม.4 และ ม.5 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ็ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
109 โรงเรียนวัดโรง แจกผู้ปกครองนักเรียน 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
110 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ แจกในงานทอดกฐินวัดแช่มอุทิศ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
467
111 โรงเรียนบ้านหัวเขา แจกในงานทอดกฐินวัดเขาน้อย 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1600
112 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน แจกในงานทอดกฐินวัดทุ่งหวังใย 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
113 โรงเรียนวัดแม่เปียะ แจกในงานทอดกฐินวัดแม่เปียะ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1386
114 โรงเรียนวัดนางเหล้า แจกในงานทอดกฐินวัดนางเหล้า 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
115 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ แจกในงานทอดกฐินวัดเกาะถ้ำ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
116 โรงเรียนวิเชียรชม แจกตลาดนัดหน้าอำเภอเมือง และที่โรงเรียน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9000
117 โรงเรียนบ้านกลา แจกผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
118 โรงเรียนวัดทุ่งบัว แจกจ่ายผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
820
119 โรงเรียนวัดอ่าวบัว แจกจ่ายผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
540
120 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน แจกจ่ายผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
380
-
121 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว แจกจ่ายผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
122 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม แจกจ่ายผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
-
123 โรงเรียนบ้านแหลมหาด แจกจ่ายผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
-
124 โรงเรียนวัดสามกอง แจกผู้ปกครอง และประชาชนทั่้วไปที่โรงเรียน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
125 โรงเรียนบ้านยางงาม แจกจ่ายผู้ปกครอง/ประชาชนในชุมชน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
126 โรงเรียนวัดปากแตระ แจกจ่ายผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
730
    รวมการแจกจ่าย  
65922