ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สงขลา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15050
2 สพป.สงขลา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15050
    รวมการแจกจ่าย  
30100