ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 จ.สมุทรสงคราม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6416
-
3 วัดเพชรสมุทร/วัดบางน้อย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
4 ตลาดนัดแฝดสยามอิน-จัน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3100
-
5 สพป.สมุทรสงคราม 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
    รวมการแจกจ่าย  
17016