ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดมหาชัย บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตลาดนัดชุมพล BTS บางหว้า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5760
-
2 สพป.สมุทรสาคร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
    รวมการแจกจ่าย  
6460