ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โครงการ\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน\" ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักสงฆ์บ้านเขาขา ตำบลคคันนธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
    รวมการแจกจ่าย  
900