ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านสระบุรี ๒ รวมใจซ่อม/สร้างบ้านนักเรียนในสังกัด ณ บ้านเด็กชายจักรพล พระงาม นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ เลขที่ ๔๑ หมู่ ๑ ต.หนองสรวง อ.วิห 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
    รวมการแจกจ่าย  
400