ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ศรีสะเกษเขต3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
    รวมการแจกจ่าย  
1200