ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สุโขทัย เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
-
2 สพป.สุโขทัย เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15
-
3 สพป.สุโขทัย เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
45
4 สพป.สุโขทัย เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
14
-
5 เรือนกาแฟ สพป.สุโขทัย 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
116
-
6 เรือนกาแฟ สพป.สุโขทัย 2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13
-
7 สพป.สุโขทัย เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
8 สพป.สุโขทัย เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
54
-
9 สพป.สุโขทัย เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
73
-
10 สพป.สุโขทัย เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
84
-
11 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
12 สพป.สุโขทัย เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
29
-
13 สพป.สุโขทัย เขต 2 และเรือนกาแฟ สพป.สุโขทัย เขต 2 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
152
-
14 ตลาดนัดคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
15 ตลาดนัดคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
16 ตลาดนัดอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
17 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร สถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1111
    รวมการแจกจ่าย  
9856