ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ณ วัดห้วยนางและ สพป.ตรัง เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7000
    รวมการแจกจ่าย  
7000