ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ตราด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
    รวมการแจกจ่าย  
50