ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อุดรธานี เขต 1 ,สถานศึกษาในชุมชน หมู่บ้าน อำเภอเมือง หนองวัวซอ,เพ็ญ,สร้างคอม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
16811
-
2 สพป.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 ,สถานศึกษาในชุมชน หมู่บ้าน อำเภอเมือง หนองวัวซอ,เพ็ญ,สร้างคอม 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9799
-
3 สพป.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 ,สถานศึกษาในชุมชน หมู่บ้าน อำเภอเมือง หนองวัวซอ,เพ็ญ,สร้างคอม 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
28815
-
    รวมการแจกจ่าย  
55425