ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ร.ร ในสังกัดและประชาชนในอำเภอบันนังสตา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
    รวมการแจกจ่าย  
3000